Kystverket anbefaler å beholde like regler for båter og vannscootere

Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

- Kommunene vil få problemer med å dokumentere at vannscootere er farligere og mer miljøfientlig, mener Kystverket.

DEL

Det er seniorrådgiver Thor Messel i Kystverket som kommer med uttalelsen til NRK.

Kystverket mener at erfaringene fra denne sommeren gjør det unødvendig å gjeninnføre restriksjoner for vannscooterne.

Lokale forbud

Etter at regjeringen i mai bestemte at bruk av vanncooterne skal kunne skje etter det samme regelverket som fritidsbåter, signaliserte flere kommuner langs kysten at de ville forsøke å få innført lokalt forbud. Kragerø-ordfører Jone Blikra (Ap) var blant dem som stilte seg i spissen for å få etablert lokale restriksjoner.

Samtidig som Kystverket nå anbefaler kommunene å beholde like regler for vannscootere og båter, gir de kommunene også en "oppskrift" på hvilke muligheter som finnes for å innføre begrensninger.

- Etter at vannscooterforskriften ble opphevet har vi i Kystverket fått mange henvendelser fra kommuner som lurer på hvilken adgang de nå har til å regulere bruken av vannscooter. Ifølge havne- og farvannsloven, som Kystverket utøver myndighet etter, finnes det to typer lokale forskrifter som kan regulere dette; lokale fartsforskrifter og lokale ordensforskrifter, forteller seniorrådgiver Bjarte Buanes i Kystverket i en pressemelding.

Han legger til at lokal regulering av ferdsel til sjøs kan også skje gjennom andre regelverk, for eksempel i verneplan- og arealplanbestemmelser.

– Jeg håper kommunene tenker seg om før de forbyr enkeltredskaper på sjøen, sier seniorrådgiver Thor Messel.

Artikkeltags