Den sterke vinden brakk en av flaggstengene på Bybrua