Adam (37) flyktet fra hjemlandet: Nå er han i full jobb og får stipend til videreutdanning

Han er svært takknemlig for måten han ble mottatt på av kragerøfolket, som hjalp ham både med det norske språket, jobb og utdanning.