Sier ja til 12 nye boliger – men krav om vei kan stoppe hele prosjektet

Rådmannen er positiv til planene om bygging av 12 eneboliger på Lindtvedt. Men et krav om en ny vei mellom Lindtvedt og Solberg kan torpedere hele prosjektet.