Fortsatt høyt antall uføre

Det ble færre som mottok uføretrygd fra 2017 til 2018 i Kragerø. Men det siste året har det vært en liten økning i aldersgruppen 18-67 år som mottar uføretrygd.

DEL

I Kragerø mottok 993 personer i alderen 18-67 uføretrygd ved utgangen av oktober i år. Dette er en økning på tre personer fra samme tidspunkt i fjor. I Drangedal mottok 370 personer uføretrygd i tredje kvartal i fjor, mot 351 i samme periode i fjor. Drangedal hadde dermed en økning på 5.3 prosent.

Ved utgangen av oktober 2019 mottok 34 861 personer i Vestfold og Telemark uføretrygd fra NAV. Dette utgjør 13,2 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år og er en økning på 1 400 personer i forhold til samme periode i fjor.

Faretruende

- Økningen i antall uføre er størst i aldersgruppen 30-39 år, fulgt av aldersgruppen under 30 år. Dette er faretruende fordi det er mennesker som har et langt liv foran seg. Andelen uføre under 30 år er høyere i Vestfold og Telemark enn i landet. Samtidig er økningen i unge uføre i Vestfold og Telemark lavere enn økningen i landet, sier direktør Terje Tønnessen i NAV Vestfold og Telemark.

I Telemark mottok i tredje kvartal 14.718 personer uføretrygd, som er en økning på nesten 700 personer fra samme periode i fjor.

Variasjoner

Det er store variasjoner innad i Telemark, både når det gjelder andelen uføre totalt og andelen uføre under 30 år.

Lavest andel uføre er det i Vinje, der 9,1 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år er uføre. Høyest andel er det i Hjartdal, der 16,2 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år er uføre.

Artikkeltags