Det er Kragerø kommunes VAR-avdeling som varsler stengningen av Thomesheiveien fra klokka 22 i kveld. Gata stenges cirka 40 meter fra krysset mot Biørneveien. Veien åpnes for trafikk igjen førstkommende lørdag klokka 22.

Det skiltes omkjøring for personbiler via Rørvikveien og Tallakshavnveien. Førere av lastebiler og andre tunge kjøretøy må ta kontakt med kommunens vann- og avløpsavdeling på dagtid, eller brannvakta etter klokka 15.