Tollboden vil endre skiltingen langs brygga: - Passer ikke vår forretningskultur

Siden flere titall bryggemeter står tomme på sommerstid, vil Tollboden endre skiltingen langs sin brygge.