Vil sette opp informasjonsskilt på flere språk: - Ikke alle dusjer før de går i bassenget

Alle skal i utgangspunktet dusje før de går i bassenget i svømmehallen. Men det er likevel ikke alle som gjør det. Nå vurderer kommunen å sette opp informasjonsskilt på flere språk i garderobene.