For dårlig kontroll av brannsikkerheten i svømmehallen

14. oktober ble det avholdt et branntilsyn i Kragerø Svømmehall. Kontrollørene hadde flere punkter å sette fingeren på.