Det går fram av en oversikt fra Fellesforbundet over hvilke bedrifter som berøres dersom streiken fortsetter fram til kommende lørdag.

Den varslete opptrappingen innebærer 1000 nye streikende i 100 bedrifter i Sogn og Fjordane, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Hedmark, Oppland og Østfold. Dermed blir streiken utvidet til å gjelde hele landet.

Den varslende opptrappingen vil betyr at omkring 7.000 ansatte i 760 hoteller og restauranter vil være i streik fra lørdag.

Bakgrunnen for streiken er uenighet om lokal forhandlingsrett og tillegg til lavtlønte.