Mindre inntektsvekst for Kragerø enn telemarkssnittet

Statsbudsjettet legger opp til en vekst av de frie inntektene neste år på 2,1 prosent for Kragerø kommune. Det er lavere enn snittet for telemarkskommunene.