Nå skal det innredes fem leiligheter her

Det Tollefsen-eide selskapet Stabbestad AS ønsker å komme i gang med å bygge om andreetasjen i bygget ved Stabbestadbrygga.