Ikke fornøyd med svar om dumping av snø i sjøen

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark vil ha mer dokumentasjon for å vurdere om snødumpingen ved Stilnestangen krever tillatelse etter forurensningsloven.