Satte krav til skoleutredningen: - Å beholde dagens skoler skal være ett av alternativene

At alle skoler skal bestå som i dag, skal være ett av alternativene når saken om skolestrukturen settes i gang.