Alt klart for skolestart: Flere førsteklassinger enn i fjor

Når grunnskolene i Kragerø starter opp det nye skoleåret mandag, er det med flere førsteklassinger enn i fjor. I alt starter 92 elever i førsteklassene - en økning fra fjorårets 78 elever.