Skolene i Kragerø: Økt lærertetthet og bedre resultater

– Vi har en god skole for barna våre, fastslo lederen i hovedutvalg for oppvekst, Håkon Ljosland (Rødt).