Nye E18: Sikrer plass til gang- og sykkelvei fra Fikkjebakke til Tangen

– Det er positivt at vi fikk utvidet korridoren ned fra E18-krysset på Fikkjebakke, så det blir plass til gang- og sykkelvei langs Krokenveien.