Frifunnet for å ha siktet mot kvinne med ladd revolver

Artikkelen er over 2 år gammel

Kragerømannen i 50-årene ble frifunnet av tingretten for å ha truet med våpen.

DEL

Ifølge tiltalen var det en natt i september 2015 at mannen skulle ha siktet flere ganger mot kvinnen i hennes bolig, og uttalt at «jeg har en patron igjen her».

Da saken var til behandling i Nedre Telemark tingrett for få dager siden, la aktor ned påstand om at mannen måtte dømmes til fengsel i 30 dager. Tiltalte erklærte seg ikke skyldig i etter tiltalebeslutningen. I sin forklaring i retten forklarte han at hadde fem klikkpatroner i revolveren da han dro til fornærmede. Klikkpatroner uten tennhette, krutt og prosjektil.

- Ville se revolveren

Inne i kvinnens bolig hadde kvinnen ifølge tiltalte spurt om å få se revolveren. Etter at hun fikk revolveren skal kvinnen følge tiltalte ha stukket inn siden hans. Tiltalte skal ha sagt til kvinnen at hun ikke måtte gjøre det, før han tok revolveren fra henne og fjernet klikkpatronene.

Tiltalte avviste at han på noe tidspunkt hadde sagt at det var «en patron igjen» i revolveren, og benektet at han hadde siktet mot kvinnen.

Problemer å huske

Ifølge dommen hadde kvinnen problemer med å huske tilbake til hendelsen høsten 2015 da hun forklarte seg i retten. Deler av hennes politiforklaring fra en måneds tid etter hendelsen ble derfor lest opp i retten.

- Ifølge fornærmede sa tiltalte at det var seks kuler i revolveren. Han tok (kun) ut fem kuler, og presiserte at det var én patron igjen. Tiltalte la deretter revolveren mellom dem i sofaen, samtidig som han holdt i revolveren med en hånd, går det fram av dommen at kvinnen forklarte i sin politiforklaring.

I sin innledende forklaring i tingretten forklarte kvinnen at tiltalte «viftet rundt» med revolveren. I dommen påpekes det at fornærmede i sin frie forklaring for retten ikke innledningsvis sa noe om at tiltalte hadde siktet med revolveren mot hennes hode.

- Retten finner det noe påfallende at fornærmede ikke umiddelbart fortalte retten at tiltalte hadde rettet revolveren mot hennes hode, dersom han hadde gjort dette, heter det i dommen.

Sterk kritikk

Der påpekes det også at påtalemyndigheten har brukt lang tid på å få saken fram til domstolen, noe som retten mener kan ha medført at sentrale vitner har fått vansker med å huske sentrale momenter.

- Påtalemyndighetens lange saksbehandlingstid er høyst kritikkverdig, heter det i dommen.

- Selv om gode grunner taler for at fornærmedes forklaring i hovedsak er riktig, finner retten etter en helhetlig vurdering av sakens beviser ikke å kunne se helt bort fra muligheten for at tiltaltes forklaring er riktig. Det foreligger således en rimelig og fornuftig tvil om hvorvidt tiltalte truet fornærmede med en revolver (både med ladd revolver eller uladd revolver/revolver med klikkpatroner). Tiltalte må således frifinnes, står det i dommen.

Artikkeltags