Jomfruland og ordet «skjærgård» skal lokke flere til Telemark hele året

I fjor gjennomførte Vestfold fylkeskommune en markedsanalyse der det kom fram at konseptet «skjærgård» har et potensial for å utvikle reiselivsnæringen. Nå har en gruppe reiselivsbedrifter i Vestfold og Telemark jobbet fram en plan for hvordan.