Venstresidens budsjettforslag: 28 millioner kroner i økte skatter

I kommunedirektørens forslag til budsjett, øker eiendomsskatten med 15 millioner kroner. Men opposisjonen vil ta inn 13 millioner mer.