Vedtok fem nye stillinger - uenighet om lønnsomheten

VINN-VINN: – Opprettelsen av et eget arbeidslag i VAR vil gi private entreprenører flere oppdrag, sa Sølvi Wreen Wirød (Ap).

VINN-VINN: – Opprettelsen av et eget arbeidslag i VAR vil gi private entreprenører flere oppdrag, sa Sølvi Wreen Wirød (Ap).

Artikkelen er over 2 år gammel

– Vi får løst viktige oppgaver, og samtidig får vi fem flere ansatte.

DEL

– Dette er en vinn-vinn-situasjon. Det vil også gi større kapasitet, så private entreprenører kan få flere oppdrag, sa Aps gruppeleder Sølvi Wreen Wirød i kommunestyret.

Stikk motsatt syn

Saken om oppretting av et arbeidslag innenfor vann-, avløps- og renovasjonsområdet (VAR) for å få økt innsatsen på vedlikehold og reparasjon av vann- og avløpsnettet, skulle egentlig vært avgjort i administrasjonsutvalget.

Men de borgerlige anket saken til kommunestyret med ønske om en bedre oversikt over de økonomiske konsekvensene av vedtaket.

– Jeg klarer ikke å se hvordan vi har dekning for disse ansettelsene, sa Grunde Knudsen (uavh.) i kommunestyret.

– Hvor er budsjettet for maskiner og utstyr til de fem nyansatte, spurte han.

Øker mengden

Administrasjonen hadde lagt fram et notat hvor det framgikk at man ved bruke innleide entreprenører til å rehabilitere 650 grøftemeter pr. år med en snittpris på 11.215 kr pr. meter, og en kommunal innsats på 550 grøftemeter med en ca. meterpris på 9. 300 kr. vil man klare målet på 1.200 rehabiliterte meter innenfor budsjettrammen på 14,8 millioner per år.

Ifølge administrasjonen ville dette øke oppdragsmengden for private entreprenører med 43 prosent i forhold til i dag.

– Ikke vel fundert

Thorleif Fluer Vikre (Frp) dro dette regnestykket sterkt i tvil.

– Det er ikke vel fundert at det er så billig i kommunal regi, mente han.

– Er gravemaskiner gratis? spurte han, og svare: – De skal jo avskrives også.

– Det er ikke noen gratis lunsj her. Dette er dårlig fundert, sa Fluer Vikre, og fremmet de borgerliges forslag fra Administrasjonsutvalget om å øke prosjektleder-kapasiteten i stedet for å ansette et eget arbeidslag.

Men flertallspartiene hadde bestemt seg.

– Knudsen og Fluer Vikre problematiserer dette unødig, mente Øystein Olsen (SV).

– Posisjonen har sagt tydelig fra av i ønsker å rekommunalisere virksomheten. Det er et valgløfte. Og fem nye arbeidsplasser i VAR vil også sikre private bedrifter mer oppdrag, sa Olsen.

Opprettelse av et eget arbeidslag ble vedtatt med 25 av 10 stemmer.

Artikkeltags