Tømming av septik settes ut på nytt anbud

– Det er ingen økonomisk oppside for kommunen å drive slamtømming selv.