Sykefraværet mer enn halvert i barnevernet

- Situasjonen for barnevernet per dato, er at de er nede i 8,6 prosent sykefravær. Og det er nå bare fire saker der det er fristoverskidelser.