Spør ordføreren om rykter rundt Jernbanebygget, biblioteket og Havnefronten

Kragerø Jernbanestasjon på avstand 2010

Kragerø Jernbanestasjon på avstand 2010 Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Henriette Fluer Vikre (Frp) og Bjørn Vidar Bråthen (KrF) stiller ordfører Jone Blikra (Ap) spørsmål om rykter de har hørt rundt kommunens disposisjoner i Kragerø sentrum.

DEL

De to kommunestyrerepresentantene stiller spørsmålene til ordføreren gjennom en interpellasjon i forbindelse med kommunestyremøtet kommende tirsdag.

I interpellasjonen stiller Fluer Vikre og Bråthen spørsmål om kommunen har nye leietakere på gang i Jernebanebygget, der kommunen tidligere i år sa opp avtalene med de daværende leietakerne. Oppsigelsene av leieforholdene skjedde i forbindelse med at kommunen var i forhandlinger med selskapet Tide Forsikring, som den gang uttalte i KV at de i utgangspunktet ønsket å leie hele bygget.

- Det ryktes også at det ikke er på vei inn ny leietaker, heter det i interpellasjonen.

Biblioteket og Fossen

De to tar også opp kommunens leieavtale for bygget der Kragerø bibliotek holder til. Fluer Vikre og Bråthen skriver i interpellasjonen at de har fått informasjon om at kommunen har sagt opp, eller planlegger å si opp leieavtalen.

De stiller også spørsmål rundt det de selv betegner som rykter om at kommunes administrative og politiske ledelse har bidratt til at Maxbo Fossens leiekontrakt i bygget på Jernbanekaia har blitt oppsagt.

- Klargjør for Havnefronten?

Fluer Vikre og Bråthen mener at disse sakene, sett i sammenheng med at kommunen nå er på jakt etter sentrumsnære lokaler til kontorplasser som skal flyttes fra adminsitrasjonsbygget på Tangen, gjør at det kan se ut som kommunens ledelse legger forholdene til rette for at kommunen skal bli «en betydelig leietager i havnefronten i Kragerø på bekostning av etablerte bedrifter».

Kommunestyrerepresentantene mener at det ikke har blitt gitt informasjon til formannskapet og kommunestyret om forholdene hun tar opp i interpellasjonen.

Under kan du lese hele interpellasjonen:

Ordføreren i Kragerø Kommune

Kragerø 13.09.2017

INTERPELLASJON OM KRAGERØ KOMMUNE SINE DISPOSISJONER I SENTRUMSOMRÅDENE.

Interpellanten har i ulike anledninger fått høre at det skjer ting i kulissene som kan ha stor betydning for videre utvikling i kommunen. Interpellanten mener det er viktig i å få klarhet i hva som medfører riktighet og hva som ikke er riktig. Slik det fremstår fir interpellanten har Kragerø Kommune som eier av Jernbanestasjons bygget den siste tiden kvittet seg med alle leietakere i bygget, og dermed også inntektene. Det ryktes også at det ikke er på vei inn ny leietaker.

Kommunen har etter mitt skjønn en særdeles rimelig leieavtale med privat aktør om lokaler for Kragerø bibliotek. Interpellanten har fått informasjon som tyder på at kommunen har sagt opp, eller tenker å si opp denne leieavtalen.

En tredje sak er at det ryktes at administrasjon/ politisk ledelse har medvirket til at Maxbo Fossen sin byggevare forretning har blitt sagt opp fra sitt leieforhold. For interpellanten synes det å være en svakhet i næringsutviklingen i Kragerø når bedriften nylig har rustet opp bygg og uteområder basert på en lengre leieavtale.

Med bakgrunn i disse mulige hendelser i sentrumsområdet, samt saken om grenser for lokalisering for nye kommunale kontorer fra tangen området, kan det for utenforstående se ut som politisk ledelse og administrasjonen «klargjører» for at kommunen skal bli en betydelig leietager i havnefronten i Kragerø på bekostning av etablerte bedrifter. Dette samtidig som man vil genere en betydelig kommunal kontantstrøm for Kragerø Utvikling As hvis kommunale virksomheter lander i disse utbyggingsområdene. Så vidt interpellanten har registrert er det ikke gitt noen form for informasjon om ovenstående i formannskap eller kommunestyre.

For å klargjøre hva som er den faktiske situasjon ber jeg om ordførers svar på følgende;


1. Hva er leietaker status for Jernbane bygget,- kommer det nye leietakere? Når?

2. Hva er kostnader for Kragerø kommune ved at det er bortfalt leieinntekter?

3. Medfører det riktighet at administrasjonen har sagt opp leie avtalen for Bibliotek? Planlegger administrasjon at Kragerø ikke skal ha Bibliotek hvis første del av spørsmålet er JA? 

4.Medfører det riktighet at leie avtalen Maxbo Fossen er sagt opp? Hvilke planer har administrasjon og politisk ledelse for området dersom første del av spørsmål er JA?

Henriette Fluer Vikre

Kragerø FrP

Bjørn Vidar Bråthen

Kragerø KrF

Artikkeltags