Slik vil de kutte i budsjettet

Flertallet i kommunestyret vedtok at kommunalområdet samfunn skal kutte én million kroner i sitt budsjett i år. Dette er kuttene som blir foreslått.