Politikerne stoppet salg av tomter

Kommunestyret vedtok at tomter på Utsikten og i Tallakshavn ikke skal selges.