- Jo mer Frp øker satsene til oss politikere, jo mer penger får Rødt

Ole André Enggrav (Rødt) fikk siste ordet da kommunestyret diskuterte godtgjørelsen til politikerne.