Høyre vil stoppe økning i eiendomsskatten

Høyre: Reidar Skoglund.

Høyre: Reidar Skoglund.

Artikkelen er over 2 år gammel

De borgerlige partiene hadde ikke noe felles budsjettforslag.

DEL

Høyres Reidar Skoglund ville ikke ha noen økning av eiendomsskatten. Han ville finansiere det med å reversere vedtakene om økt sosialstøtte til unge under 30 år, og at barnetrygd ikke skal regnes med når sosialstønad skal gis. Det betyr innsparelse i driften på fire millioner, mens økt eiendomsskatt ville gitt 4,3 millioner.

– Det går kaldt ned over ryggen på meg når jeg hører et så utilslørt usosialt forslag, sa Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt).

– Det viser vel bare at vi har ulik ideologi, svarte Skoglund.

- Passivt budsjett

Høyre ville ellers kutte en rekke investeringer med til sammen 32,5 millioner, og mente å spare 2,6 millioner på driften ved dette. Skoglund foreslo 500.000 i søkbare tilskuddsmidler til lag og foreninger, og en million til LOS-stilling og sosialarbeider ved skolene.

Han ønsket også 800.000 avsatt til et ekstra årsverk innen helse og omsorg.

– Jeg synes dette er et passivt budsjett, og håper at vi alle fall kan bli enige om å trykke til mer for næringsutvikling, sa Henriette Fluer Vikre (Frp), som heller ikke ønsket økt eiendomsskatt.

Hun var ellers bekymret over de foreslåtte kuttene ved Kragerø og Helle skoler.

– Midlene vi sparte på skolesammenslåingen skulle gå til innholdet i skolen. Da blir det feil at Kragerø får 3,2 millioner i nedgang, sa Fluer Vikre.

– Vi må tilpasse oss lavere elevtall, men vi kan ikke gjøre det over natta. Vi står på det vi sa: Mer til innhold i skolen, til lesekurs og tidlig innsats, sa Fluer Vikre, og foreslo at Kragerø og Helle skulle få rammer på 2016-nivå.

Hun foreslo ellers en stilling som arealplanlegger, og økt støtte til Senioren, skolekorpsene og Kragerøs faste billedgalleri. Frp vil ellers selge Jernbanebygget, og ha en klausul i salgsavtalen for «kommuneskauen» som kan gi kommune del av verdiøkningen ved omregulering. Dette for å styrke budsjettet for 2018 og 2019, og redusere eiendomsskatt på næring og bolig.

Artikkeltags