- Dette begynner å lukte av en heisatur

STERKT IMOT: Frp-politiker Iver A. Juel er sterkt imot kommunens pengebruk i forbindelse med en kommende studietur til Danmark.

STERKT IMOT: Frp-politiker Iver A. Juel er sterkt imot kommunens pengebruk i forbindelse med en kommende studietur til Danmark. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Frp-politiker Iver A. Juel er svært kritisk til kommunens pengebruk i forbindelse med en studietur til Danmark. 21 politikere og byråkrater skal reise, og turen betales med midler fra omstillingsprosjektet.

DEL

Det er kommunens næringsutvalg og gruppelederne som ikke sitter i næringsutvalget som skal på studietur til byen Vejle i Danmark 13. til 15. september. I næringsutvalget sitter alle formannskapsmedlemmene, pluss én representant fra alle partiene som ikke har plass i formannskapet.

I tillegg reiser rådmannen sammen med flere andre fra kommunens administrasjon. I alt er det 21 personer som tar turen til Danmark.

Ifølge ordfører Jone Blikra vil kostnadene til reise og hotellopphold bli på drøyt 122.000 kroner, som dekkes fra midlene som kommune har fått til omstillingsprosjektet. I tillegg vil det komme utgifter til tapt arbeidsfortjeneste, til de politikerne som måtte legge fram krav om det.

- Feil kalkyle

Iver A. Juel mener at kostnadene forbundet med studieturen blir langt høyere enn det ordføreren har regnet seg fram til.

- Dette er en feilaktig kalkyle. I tillegg til de 112.000 kronene kommer det 44.000 kroner i kostpenger og 126.000 i kostnader som følge av fravær fra jobb, sier Juel.

Han mener derfor at kostnadene i alt beløper seg til drøyt 280.000 kroner.

- Men mange av dem som deltar på turen er offentlig ansatte, også blant politikerne som skal delta, og vil ikke bli trukket i lønn fra sine arbeidsgivere?

- Ja, det er riktig at kommunen ikke vil få utgifter til å dekke tapt arbeidsfortjeneste for disse. Men det at de er borte fra den jobben de vanligvis utfører, er en kostnad som må tas med i det totale regnestykket for studieturen, mener Juel.

- En heisatur

- Jeg reagerer på at man her bruker så mye prenger på at eliten i Kragerø kommune skal reise på en slik tur, og at en så stor andel av årets midler på 1,9 millioner kroner til omstillingsprosjektet, brukes på at 21 personer skal reise til Danmark. For meg begynner dette å lukte av en heisatur, mener Juel.

Han understreker at han i denne saken uttaler seg som vararepresentant til kommunestyret, og som en person som er interessert i næringsutvikling.

- I denne saken mener jeg det er snakk om misbruk av skattebetalernes penger. Det får da være en viss grense for slikt, mener han.

Uten næringslivet

Juel mener også at det er underlig at ingen representanter fra det lokale næringslivet eller kommunens eget næringsapparat er invitert med.

Det har også partikollega Heriette Fluer Vikre stilt spørsmål om til ordføreren.

- Jeg er ikke fornøyd med at de arrangeres en slik type tur, der næringsutvikling er en viktig del av temaene, uten at representanter for næringslivet og kommunens næringsapparat er med. Det er helt klart at det kunne ha kommet positive synergier ved å ta med seg næringslivet på en slik studietur, sier Fluer Vikre til KV.

- Selv om programmet for turen ikke konkret går på næringsutvikling, så er det viktig at kommunens representanter og representanter fra næringslivet omgås hverandre når vi nå er i starten av en omstillingsperiode som strekker seg over flere år, mener hun.

- Jeg syntes dette blir en underlig start på et samarbeid. Syntes ikke innholdet og deltagelse på studieturen forsvarer hverken hvordan turen finansieres eller totale kostnad for 21 deltagere, skriver hun i en e-post til Blikra.

- Kommer du selv til å delta på studieturen?

- Jeg er i utgangspunktet påmeldt, og har ikke sagt at jeg ikke skal bli med, sier Fluer Vikre.

- Egen kompetanseheving

Ordfører Jone Blikra er forundret over at det blir oppstyr rundt studieturen til Danmark nå.

- Muligheten for en studietur til Danmark ble framsatt som en idé under et formannskapsmøte i våres. Rådmannen kom under et formannskapsmøte i juni med ytterligere detaljer om hvordan man tenkte å arrangere turen. Begge gangene ble planene om studietur "applaudert" av et samlet formannskap, sier Blikra til KV.

- Denne studieturen handler i første rekke om å få til en kompetanseheving blant kommunens ansatte og sentrale politikere, i forkant av at omstillingsprosjektet nå kommer i gang for fullt. Næringsutvikling er ikke et spesifikt tema for denne studieturen. Det blir det selvsagt anledning til å snakke mye sammen om næringsutvikling med næringslivet i løpet av omstillingsprosjektet, sier Blikra.

- Når næringslivsaktører ikke er blitt invitert til å delta på turen skyldes dette det faktum at det er lokalsamfunnsutvikling i et utvidet perspektiv som er hovedtema, ikke næringsutvikling isolert sett, skrev Blikra i en e-post til formannskapsmedlemmene torsdag.

- Jeg er informert om at flere i kommunens eget næringsapparat er blitt kontaktet av opposisjonen, hvor det er blitt problematisert at næringslivet ikke er invitert med på turen. Disse er av rådmannen kontaktet i ettertid og blitt orientert om bakgrunnen for og opplegget rundt studieturen, heter det videre i ordførerens e-post.

- Det er svært sjelden at Formannskapet i Kragerø legger opp til en slik tur. Jeg kan i farten ikke huske en slik anledning. Kragerø kommune har ingen utfordringer knyttet til å kunne stå for utgifter knyttet til slik reiseaktivitet. Denne anledningen er viktig både for administrasjonen og Næringsutvalget i det arbeide som ligger foran oss, skriver Blikra.

- Småpenger til kost

Ordføreren er ikke enig i Ivar A. Juels regnestykke for studieturens kostnader.

- Det vil trolig kun bli småpenger til kost i forbindelse med denne turen. En skal ikke se bort fra at delegasjonen fra Kragerø blir påspandert en middag når vi kommer ned til Vejle, sier Blikra til KV.

- Jeg stiller meg dessuten uforstående til at Juel regner inn en kostnad for de fra administrasjonen som er med på turen. De aktuelle kommuneansatte jobber jo med det som er tema for studieturen i det daglige. Da er uvensentlig i forhold til kostnader om de får denne kompetansehevingen gjennom en studietur eller på rådhuset, mener Blikra.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken