Budsjettforslaget: Barnetrygden skal telle med - barnefamilier kan få mindre å rutte med

Barnefamilier i Kragerø kan få kutt i støtten de får fra Nav.