Bevilget en halv million ekstra til barn og unge

Barn og Ungdom: Varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal foreslo på vegne av Rødt og Ap å sette av 500.000 ekstra til barn og unge. Formannskapet vedtok det enstemmig. Foto: Jon Fivelstad

Barn og Ungdom: Varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal foreslo på vegne av Rødt og Ap å sette av 500.000 ekstra til barn og unge. Formannskapet vedtok det enstemmig. Foto: Jon Fivelstad

Artikkelen er over 3 år gammel

– Vi har lyst til å gjøre en «manøver», og sette av en halv million ekstra til barn og unge.

DEL

Varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt) ville ikke la hele overskuddet på 10,1 millioner fra kommuneregnskapet for i fjor gå til disposisjonsfondet.

– Det er identifisert behov for støtte til barn og unge, og Ap og Rødt vil foreslå at vi setter av en halv million som skal brukes til dette de neste to årene, sa Therkelsen Sætersdal.

130.000 er tenkt til et prosjekt for sommerjobber, der ungdom kan engasjeres i mindre jobber for kommunen. 90.000 settes av til opprusting og vedlikehold av utstyrsdepotet på biblioteket, hvor de blant annet har sportsutstyr. Her har det vært over tusen utlån, og det har ført til slitasje.

Fattigdomsbekjempelse

– Så vil vi styrke tiltakene mot barnefattigdom. Vi vil sette av 50.000 kroner som det kan søkes på, til kontingenter og gaver. Det er faktisk familier som ikke har råd til å kjøpe bursdagspresanger, sa Charlotte Therkelsen Sætersdal.

Det største beløpet, 230.000 kroner, settes av til ferietiltak for barn fra fattige familier, med 115.000 hvert år de neste to årene.

– Etter to år vil vi så evaluere disse tiltakene, sa varaordføreren.

Spare seg til fant

– Jeg ønsker ikke at vi skal spare oss til fant. Har vi noen gode prosjekter innenfor en rimelig ramme, så bør vi gjøre det, sa Johan Tønnes Løchstøer (V). Han viste også til at det også er prosjekter i skolen som er underfinansiert, og varslet forslag om dette i kommunestyret.

– Har gitt resultater

Løchstøer avviste også et forslag fra Reidar Skoglund (H) om å utrede hvorfor det er fattigdomsproblemer i Kragerø.

– Vi har på bordet rapporter som viser dette med all tydelighet, og trenger ikke flere utredninger, sa Løchstøer.

– Tiltakene mot barnefattigdom er noe av det som har gitt best resultat, sa Ellef Ellegård (Frp).

– Vi vet hvor viktig dette er for dem det gjelder. Det er faktisk 10 prosent av Kragerøs befolkning som kommer inn under dette, og det kan være så mange som 300 til 500 barn som er berørt, sa Ellegård, som ba folk å gi utstyr til depotet på biblioteket.

Forslaget om 500.000 til barn og unge ble enstemmig vedtatt.

Artikkeltags