Svekket bemanning i fylkeskommunen: Vil behandle byggesaker i mindre grad

Om ikke innsendte søknader blir behandlet innen fristen, må kommunen legge til grunn at fylkeskommunen ikke har noen merknader.