Ville ha høring om smoltanlegget i Fossing - ble nedstemt

Artikkelen er over 1 år gammel

Varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt) mener det er et demokratisk underskudd i behandlingen av konsesjonssaker for fiskeoppdrett.