Vil ta full kontroll over Stølefjorden

Formannskapet ber om at det blir vedtatt et bygge- og deleforbud for Stølefjorden.