Har fått inn 23 innsigelser til ny E18 - utbyggingplanen blir trolig endret

Høringsinnspillene som har kommet inn vil trolig føre til at planen for den nye E18-strekningen, som blant annet går gjennom Kragerø, blir endret.