Miljødirektoratet la i januar ned forbud mot ethvert utslipp av vann fra fabrikken til det kommunale avløpsnettet, etter et massivt utslipp av blant annet løsemidler og medisinrester i fjor høst.

Under grensene

Nå mener direktoratet at bedriftens analyser av vaskevannet viser at inneholdet av medikamentet metformin og løsemiddelet butanol ligger under utslippsgrensen med klar margin.

Som en følge av brannen i Kil renseanlegg i juni i år, har kommunen i utgangspunktet gjort det klart at man ikke ønsket påslipp fra fabrikken på Fikkjebakke.

Men i et møte med bedriften har kommunen åpnet for at fabrikken kan slippe ut vann på kveld og natt.