Går i strupen på Fylkesmannen etter klage på utvidelse av hytte

Etter at fylkesmannsembetene i Telemark og Vestfold ble slått sammen, har Kragerø opplevd en betydelig skjerpet holdning til selv mindre dispensasjoner i strandsonen. Nå tar kommunen til motmæle.