Stort sett er det alltid noe interessant å kaste seg over med et nysgjerrig blikk. Men nyhetsuken som vi nå har lagt bak oss har vært eksepsjonell på flere måter. Det har vært gøy å kunne servere den ene positive saken etter den andre, blant dem også nyheter av nasjonal interesse.

Den nasjonale interessen knytter seg blant annet til nyheten om gigantinvesteringen til det børsnoterte selskapet Vistin Pharmas på Fikkjebakke. De som fryktet at Vistin Pharma skulle legge ned i Kragerø og flytte produksjon av ulike medikamenter til et lavkostland, tok heldigvis feil. Da fabrikken på Fikkjebakke ble bygd kostet den en kvart milliard kroner. Nå skal det investeres ytterlige 120 millioner kroner i anlegget. Det gjør Vistin Pharma til en av verdens største produsenter av diabetesmedisinen metformin. Investeringen gir ringvirkninger i det lokale næringslivet for øvrig, og det skal rekrutteres flere medarbeidere.

Samtidig kom nyheten om Sørsmolts kjøp av eiendommen til den gamle kjettingfabrikken, som nå er eid av selskapet Helle Bruk. Her skal Sørsmolt investere 30 millioner kroner i et nytt oppdrettsanlegg. Det kommer i tillegg til den planlagte investeringen på 60–70 millioner kroner i et nytt, landbasert oppdrettsanlegg i Fossing. Daglig leder av Sørsmolt, Stein Helge Skjelde, forteller at investeringen vil medføre anslagsvis 17 nye arbeidsplasser i Fossing og 10 på Helle. Det lyder nesten utrolig.

DISSE GODE næringslivsnyhetene ble toppet med kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marits særdeles vellykkete jubileumsbesøk. De kunne dessverre ikke komme på selve «bybursdagen» den 12. juli. Men kronprinsparet var desto mer til stede da de kom denne uka. Nå fikk de tid til å hilse på befolkningen og bli informert om nasjonalparkplaner på Jomfruland. Stemningen var uformell og varm.

– Kronprinsparet må være veldig glad i Kragerø, uttalte fylkesmannens kommunikasjonssjef Anne Spånem i radioen. Det viser seg å stemme. Og de er mer enn velkomne igjen, offisielt eller privat. Kragerø er der.