Tilsynsrapport: For få på jobb

Artikkelen er over 3 år gammel

For drøyt to uker siden fikk Kragerø kommune kraftig kritikk fra Fylkesmannen i Telemark, etter et tilsyn av kommunens tjenester til utviklingshemmete.

DEL

I tilsynsrapporten, som er datert 7. september, påpeker Fylkesmannen i Telemark fem avvik etter tilsynet i Kragerø.

Avvikene omfatter brudd på blant annet helse- og omsorgstjenesteloven, helsepersonelloven, pasient- og brukerettighetsloven og flere forskrifter.

Til NRK sier rådmann Inger Lysa at omsorgsboligen der den mistenkte bor ikke var omfattet av Fylkesmannens tilsyn.

Avvikene

Avvik 1

Kragerø kommune sikrer ikke at den personlig assistansen er individuelt tilrettelagt. Ledelsen sikrer ikke at aktiviteter blir gjennomført i henhold til plan.

Avvik 2

Kragerø kommune sikrer ikke at samtlige ansatte har nødvendig kompetanse og tilstrekkelig systematisk opplæring til å ivareta sine oppgaver.

Avvik 3

Kragerø kommune sikrer ikke gjennom sine styringssystemer at journalene inneholder relevante og nødvendige opplysninger om bruker, helsehjelpen og annet som er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp.

Avvik 4

Kragerø kommune sikrer ikke at brukerne får forsvarlig helsehjelp, herunder at det blir iverksatt nødvendige tiltak etter legekonsultasjon og at brukere som utagerer får akutt helsehjelp.

Avvik 5

Kragerø kommune har ikke et system som sikrer at samtykkekompetanse blir vurdert og at brukermedvirkning blir ivaretatt.

- I skammekroken

Da Lysa kommenterte den foreløpige tilsynsrapporten fra fylkesmannen i KV i midten av august, uttalte hun blant annet:

– Vi trenger noen som ser oss i kortene. Men det er ikke hyggelig at vi får en foreløpig rapport som viser fem avvik.

– Det er mange dyktige ansatte i Kragerø kommune, så rapporten er som å bli satt litt i skammekroken, sa Lysa.

Bemanningen

Det er i forbindelse med avvik 1 at rapporten peker på forhold rundt størrelsen på bemanningen.

I rapporten heter det blant annet:

  • Aktiviteter for den enkelte utgår på grunn av for få ansatte på jobb. Dette har skjedd jevnlig og over lengre tid.
  • Personalet gir tydelig uttrykk for at de brukerne som har minst behov for tjenester blir sittende alene fordi begrensede ressurser må benyttes på de brukerne med størst behov. Det er uttrykt at disse brukerne «går for lut og kaldt vann».

Artikkeltags