Ønsker ikke eliteskoler - sier nei til fritt skolevalg

Tror at fritt valg blant videregående skoler vil føre til at flere elever dropper ut på grunn av lang reisevei.