Finstad fikk æresmedlemskapet for sin lange og iherdige innsats for friluftslivet i Kragerø kommune.

Årsmøtet var turlagets første som fullverdig medlem av Den norske turistforening, avdeling Telemark.

Under møtet holdt Else Bjørg Finstad et foredrag om hvordan foreningen ble stiftet i 1946. Først het det «Kragerø og Tørdal turforening». Senere blei navnet endret til «Kragerø og oppland turistforening» og deretter til «Kragerø turistforening». Og nå heter foreningen altså Kragerø Turlag.

Årsmøtet valgte følgende som styre: André Ekeberg Nilsen (leder), Petter Helge Hareide (nestleder), Frode Steffensen (kasserer). Styremedlemmer:  Knut Rinde, Tor Åsen, Åse Lauritzen og leder av Barnas Turlag, Siri Sandland. Varamedlemmer: Hermann Bottolfs, Prudence Kenyon og Alf Rune Falck.