Beboermotstand mot KIFs stadionplaner: – Går ut over livskvaliteten og verdien på boligene

Beboerne tilknyttet Maistanga Borettslag er ikke videre begeistret for Kragerø Idrettsforenings planer for videre utnyttelse av stadion.