Et samlet menighetsråd er uenig med den nye prosten

I et leserinnlegg i KV skriver et enstemmig menighetsråd i Kragerø at de har et ulikt syn på vigsel av likekjønnete enn den nye prosten, Trond Engnes, har.