De vedtok skarp kritikk mot rådmannen

Artikkelen er over 1 år gammel

Kontrollutvalget var svært lite fornøyd med at de ikke fikk den orienteringen de hadde forventet fra administrasjonen.