Menighetskontoret vil flytte

Menighetskontoret ønsker samlokalisering med kommunens øvrige administrasjon.