Ville ha ferjekutt - politikerne svarte med å øke tilskuddet

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkesrådmannen foreslo innstramming som kunne ha ført til betydelige kutt i ferjetilbudet i Kragerøskjærgården. Flertallspartiene i fylkestinget fikk isteden vedtatt en liten økning i støtten.

DEL

- I rådmannens budsjettforslag ble det lagt inn et effektiviseringskrav på cirka 700.000 kroner til Kragerø Fjordbåtselskap i 2018. Dette ville fått store konsekvenser for rutetilbudet i skjærgården. I budsjettet fra AP, KrF, SV og Rødt bevilget vi én million kroner til å kompensere for dette, noe som også er en moderat styrkning av bevillingen sammenliknet med tidligere år, sier fylkestingsrepresentant og Kragerø-varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt).

- Rødt er heldigvis velsignet med samarbeidspartnere som gjennom den politiske samarbeidsavtalen har forpliktet seg til å ivareta også kyst-Telemark og kollektivtilbudet i distriktene. Vi har også en knallgod Kragerø-representant i samferdselsutvalget i Mette Ofstad, som tidligere i år la inn en formidabel innsats for å legge dødt forslaget om dramatiske rutekutt for ferjene i helgene, sier Therkelsen Sætersdal.

- Skaper uro

Hun mener at administrasjonen i fylkeskommunen nå må ta inn over seg de sterke politiske signalene.

- Det er uaktuelt å saldere budsjettene gjennom å gjøre hverdagen til innbyggerne i skjærgården vår vanskeligere. Administrasjonen må slutte å fremme kuttforslag i budsjettet hvert år, med den uro det medfører for innbyggerne våre og de ansatte i Fjordbåtselskapet, sier Rødt-politikeren.

- Sammen med en bevilgning på 200 millioner ekstra til fylkesvei og kollektivtiltak utenfor Grenland, er dette et gladbudsjett også for oss som ikke bor i "Grenlandsgryta", legger hun til.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken