Tekniske utfordringer med Perlen - driften utsatt igjen

Opprinnelig skulle Perlen vært tilbake i drift mandag, men etter at det skal ha oppstått tekniske problemer er oppstarten nå forskøvet med en dag.