Revisjonsrapport: Avtalte pris på «Perlen» før anbudskonkurransen ble utlyst

- Kan ha påvirket anbudskonkurransen, heter det i en rapport fra Telemark kommunerevisjon. I den samme rapporten blir det slått fast at ferjesjef Inge O. Rønning ikke var inhabil i forbindelse med kjøpet.