– Må ha saklig grunn for å stoppe avtalen

Kommunen kan ikke uten videre stoppe anbudskonkurransen om administrasjonsbygg på B13, ved å si nei til leieavtalen.