Gå til sidens hovedinnhold

EFTA gransker saken om salget av Kommuneskauen

Artikkelen er over 3 år gammel

EFTAs overvåkingsorgan har iverksatt en undersøkelse av om kommunens salg av Kommuneskauen til Kragerø Resort er i tråd med EØS-avtalens regler for offentlig støtte.

Det går fram av et brev som EFTA, Det europeiske frihandelsforbundet, sendte til Nærings- og fiskeridepartementet i Norge i slutten av oktober. Få dager senere sendte departementet EFTAs henvendelse videre til Kragerø kommune.

Kragerø ble gitt en frist til å besvare EFTAs spørsmål innen 21. november. Da KV kontaktet rådmann Inger Lysa onsdag, det vil si dagen etter at kommunen skulle ha sendt sitt svar, var hun ikke kjent med henvendelsen fra EFTA og departementet.

- Brevet med spørsmålene fra EFTA er ikke registrert mottatt i vår postjournal. Vi har etter KVs henvendelse vært i kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet og fått dokumentene oversendt. Vi har også fått innvilget noen dagers utsettelse av fristen for å sende inn svar, sier Lysa.

Markedspris

Henvendelsen fra EFTA dreier ifølge departementet seg om salget har skjedd til markedspris, gitt en mulig omregulering av det aktuelle området til fritidsboliger.

- EFTAs overvåkningsorgan viser til at tiltaket, som kan innebære offentlig støtte iht. EØS-avtalen, ikke har vært meldt til overvåkningsorganet for godkjenning. Dersom salget skulle innebære tildeling av offentlig støtte, vil overvåkningsorganet derfor behandle det som ulovlig støtte, heter det i brevet til kommunen.

- For å kunne vurdere om tiltaket er i samsvar med EØS-avtalens regler om offentlig støtte, ber overvåkningsorganet norske myndigheter redegjøre for om det er gjort endringer i reguleringen av eiendommen som vil øke eiendommens verdi, heter det videre.

EFTA ber også om kommunens merknader til omtalen som bladet Kapital hadde for noen uker tilbake av salget av Kommuneskauen til Kragerø Resort, der Ivar Tollefsen er hovedaksjonær.

- Fulgte reglene

Rådmann Inger Lysa sier at kommunens svar på spørsmålene fra departementet og EFTA vil være de samme som har blitt gitt underveis i salgsprosessen som har pågått de siste månedene.

- Vi vil svare at salget skjer basert på en takst som begge parter er enige om, i tråd med EØS-reglene. Vi vil dessuten påpeke at kjøperen ikke har fått noen forhåndsløfter om en eventuell omregulering av eiendommen, sier Lysa.

Kommuen og Kragerø Resort engasjerte i sin tid hver sin takstmann for å vurdere verdien av eiendommen, og de to var i en felles takstrapport enige om at fem millioner kroner er en passende markedspris.

Kommentarer til denne saken